Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:03 03/04/2015  

Tổ văn phòng

1. Nguyễn Thị Kiều Diễm - Tổ trưởng

2. Võ Thị Quý Ba - Kế toán

3. Nguyễn Thanh Trà - Y tế

4. Lâm Đức Phước - Bảo vệ

Số lượt xem : 422