Tổ Mẫu giáo

Cập nhật lúc : 15:17 03/04/2015  

Tổ Mẫu giáo Lớn - Nhỡ

   
Tổ Mẫu giáo gồm các giáo viên dạy lớp Mẫu giáo Lớn, Nhỡ
Tổ trưởng: Lê Thị Hạnh Chuyên môn: ĐHSP Email: lehanhad83@gmail.com
Tổ phó: Nguyễn Thị Trâm Chuyên môn: ĐHSP Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

1. Lê Thị Hạnh - TT

2. Nguyễn Thị Trâm - TP

3. Phan Thị Ánh Ny 

4. Hoàng Thị Tô Hoài

5. Nguyễn Thị Trâm

6. Lê Thị Thu Hương

7. Nguyễn Thị Kim 

8. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

9. Trần Thị Vân 

10. Phan Thị Thục Uyên

11. Lê Thị Minh NHật

12. Phạm Thị Kiều My

13. Phan Thị Thanh Hiền

14. Nguyễn Thị Hằng

15. Hoàng Thị Minh Duyên

Số lượt xem : 396